Logo
 
Uwaga! Tutaj kupisz bilet na wystawę inauguracyjną "1000 Lat Chwały Oręża Polskiego" w pawilonie południowym Cytadeli Warszawskiej
 
Godziny Otwarcia
Środa - Niedziela: 10:00 - 16.00

Poniedziałek i Wtorek: zamknięte
Ostatnie wejście 15:20

Czwartek: wstęp wolny

 
Loading...

Regulamin

REGULAMIN z dn. 14.09.2023 r.
Regulamin z dn. 14.09.2023 r. zawiera:
• REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
• INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW


Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (zwane dalej „Muzeum”).

1. Zakup biletów wstępu do Muzeum możliwy jest na stronie internetowej pod adresem https://bilety.muzeumwp.pl wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
2. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Muzeum obejmuje osoby indywidualne.
3. Ceny biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
4. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach oraz godzinach otwarcia Muzeum, regulamin zwiedzania, dostępne są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumwp.pl.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
6. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT” w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
7. Uprawnieni pracownicy Muzeum mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych (legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny, itp.).
8. Bilety wstępu do Muzeum zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
9. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Muzeum przetwarza dane osobowe Uczestników (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy/usługi), zgodnie z poniższym:
10. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Dymińska 13, bud. nr 6, 01-519 Warszawa, Cytadela Warszawska. 11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Muzeum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail: iod@muzeumwp.pl lub pisemnie na adres siedziby Muzeum, wskazany w pkt 10).
12. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży biletu i/lub usługi edukacyjnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit b RODO).
13. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: Muzeum będzie przetwarzać następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, wizerunek, wiek dziecka.
14. Odbiorcy danych: Muzeum może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom: zleceniobiorcy/wykonawcy, z których usług Muzeum korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (obsłudze informatycznej wspomagającej proces sprzedaży, fotografom, producentom audio-video).
15. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Muzeum nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE.
16. Okres przechowywania danych: Muzeum przechowuje dane osobowe przez okres 6 lat.
17. Prawa Uczestników: Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
18. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: Muzeum nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników. Przetwarzanie fotografii wykonanych w trakcie zajęć nie odbywa się w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i nie stanowi przetwarzania danych biometrycznych.
19. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podawanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. W wypadku braku ich podania, Muzeum może odmówić zawarcia umowy.